Lõppastme koolitus automaatkäigukastiga

Lõppastme koolitus automaatkäigukastiga – lihtne ja mugav viis läbida juhi koolituses kohustuslik lõppaste autokoolis Tallinnas.
Juhi esmaõppe lõppastme koolitus aitab juhil omandada ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi. Esmase juhiloa omanik peab lõppastme koolituse läbima enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu.
Lõppastme koolitust saavad läbida automaatkäigukastiga ka need, kes said juhiloa manuaalkäigukastiga õppides.

Lõppastme koolitus automaatkäigukastiga
Lõppastme koolitus automaatkäigukastiga

Lõppastme koolituse läbiviimine

Lõppastme koolitus koosneb teooria- ja sõiduõppest. Teoorialoengus räägitakse talvistes oludes sõitmise põhitõdedest. Praktikumi käigus külastatakse turvahalli. Lõppastme koolituse sõiduõpe toimub liberajal, kus tehakse mitmesuguseid sõiduharjutusi sõiduõpetaja juhendamisel. Lisaks õpitakse säästliku sõidu põhitõdesid vastava sõidutunni käigus.
Pärast lõppastme koolituse läbimist edastab koolitaja andmed koolituse läbimise kohta Maanteeametile.

Järgmised lõppastme koolitused toimuvad:

Juunis algavad koolitused:

  3. juuni
10. juuni
17. juuni

Palume registreerumisel kindlasti märkida valitud kuupäev!

 Lõppastme koolituse

hind ja maht

Teooriaõpe
Liberada – 1 tund
Praktikum – 1 tund
Säästlik sõit – 1 tund

Mida on vaja teada lõppastme koolitusele tulles

Lõppastme koolitus toimub kaks korda kuus laupäeviti algusega kell 12:30. Koolitus algab teooriatunniga, pärast seda toimub liberajasõit ning säästliku sõidu sõidutund. Pärast koolituse läbimist edastame selle kohta andmed Maanteeametile.

Lõppastme koolitusele tulles peab kaasas olema esmane juhiluba ja koolituskursuse tunnistuse olemasolul ka see.
Koolitusel osalemiseks palun kasutage siin leheküljel olevat registreerimisvormi.

Palume lõppastme koolitusele registreerudes tähele panna järgmiseid Liiklusseadusest tulenevaid nõudeid:

  • Koolitusel osalemiseks peab õpilasel olema kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.
  • Lõppastme koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla Liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud (politsei või kohtu otsusega),
  • Juhul, kui esmase juhiloa kehtivusest on möödas rohkem 12 kuud, peab ta enne lõppastme koolitusele tulemist uuesti taotlema esmast juhiluba ja sooritama edukalt esmase juhiloa saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.

Loe rohkem juhi koolitusest ja lõppastme koolitusest siit.

Nõustun privaatsustingimustega. (Tingimused)