Autokooli kiirkursus 4 nädalaga – see on võimalik!

 

Pakume B-kategooria kiirkursuse paketti, mille käigus on võimalik autokool läbida 4 nädalaga.

Soovite kiirkursust, kuid samas rohkem sõidutunde? Sel juhul sobib kiirkursus laiendatud mahuga (kestus 6 nädalat).

Autokool ecodrive kiirkursus

Autokoolides õppijatel on kogemusi, kuidas õpingud venivad soovitust pikemaks, enamasti pikkade sõidutundide järjekordade tõttu. Oleme koostanud B-kategooria kiirkursuse paketi, mis võimaldab soovijal läbida autokool eriti kiiresti, vaid 4 nädalaga.

Tegemist on ainulaadse võimalusega, kui Sul on vaja autokool läbida kiiresti! Samuti, kui Sa ei taha oodata pikkades sõidutunnijärjekordades, siis see pakett on just sobiv, kuna selle raames saab eelisjärjekorras läbida vajalikud sõidutunnid kõigest 4 nädala jooksul. Samuti organiseerime 4 nädala jooksul vajalikud lisakoolitused. Tule vaid kohale ja õpi!

Paketi kirjeldus:

  • Pakett sisaldab kõiki seadusega ette nähtud koolitusi (teooriaõpe, 28 sõidutundi, esmaabikoolitus, pimeda-libedasõidukoolitus) ning autokooli teooria- ja sõidueksamit.

  • Autokooli poolt on tagatud kõigi vajalike koolituste (sealhulgas 28 sõidutunni) läbiviimine 4 nädala jooksul. Juhul, kui õpilane ei saa osaleda selle aja jooksul sõidutundides või mõnel vajalikul koolitusel, siis autokool ei saa tagada, et õpilane lõpetab õpingud lubatud aja jooksul.

  • Autokooli kiirkursus eeldab õpilaselt aktiivset osalemist õppetöös, seda nii teooria- kui sõiduõppes ning ka lisakoolitustel.

  • Teooriaõpe toimub e-õppena. Seega saab õpilane saab õppida liiklusteooriat talle sobival ajal.

  • Sõidutunde on paketis ette nähtud 28. Õpiväljundi saavutamiseks tuleb sõidutundide jooksul omandada oskused, mis on vajalikud riikliku sõidueksami sooritamiseks. Vajadusel saab sõidutunde juurde osta.

  • Kui kõik seadusega nõutud koolitused on tehtud ning teadmised ja oskused nõutaval tasemel, jääb õpilasel edukalt sooritada autokooli teooria- ja sõidueksam ning autokool ongi läbitud!

Kiirkursus laiendatud mahuga

Selles kursuses on ühendatud õppimise kiirus ning suurem paketis sisalduv sõidutundide arv. Pakett sarnaneb tavalise kiirkursusega, kuid sõidutunde sisaldub paketis rohkem, kokku 40 sõidutundi. Kuna kogu õppetöö tundide arv on suurem, siis on selle paketi kestus 6 nädalat. Autokool tagab 6 nädala jooksul kogu paketis sisalduva õppetöö, sealhulgas 40 sõidutunni võimaldamise. Kui aga õppur tunneb, et talle sobib veelgi intensiivsem õpe, võib ta antud koolituskursuse läbida ka lühema ajaga, näiteks 4 nädalaga.

Millega tuleks arvestada kiirkursusele õppima asudes

Kiirkursuse eripärast tingituna on kogu õppeprotsess intensiivne. Seda mitte ainult sõiduõppes, vaid ka teooriaõppes. On hea, kui õppija on õpingutega alustades valmis kohe aktiivselt liiklusteooriat õppima.


Pakume autokooli kiirkursust nii manuaal- kui automaatkäigukastiga autoga.

Tekkis huvi ja soovid rohkem infot?

Võta meiega ühendust läbi kodulehe registreerimisvormi või meili teel, info@ecodriveautokool.ee

Oluline teave! Autokooli õppima asumiseks on vajalik kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend.