Muud koolitused autokooli läbimisel

 

_

Libedasõidu koolitus

Autokoolis õppides läbitakse libedasõidu koolitus siis, kui õpilasel on juba õppesõidu käigus saavutatud teatud sõiduoskus. Libedasõidu koolitus toimub selleks spetsiaalselt kohandatud liberajal. Antud koolituse käigus sõidetakse liberajal koos sõiduõpetajaga ning tehakse erinevaid sõiduharjutusi libedates tingimustes. Pärast koolituse läbimist teab õpilane libedal teel sõitmisega seotud ohte ning omab kogemust auto käitumise kohta libedates teeoludes. Autokooli lõpetanu oskab tänu sellele koolitusele ka libedates oludes autot juhtida.

liberajakoolitus autokoolis
_

Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus

Pimeda ajal sõiduki juhtimise koolitus koosneb teooriaõppest ja praktilisest õppest. Selle käigus õpitakse lähemalt, kuidas õigesti kasutada sõiduki tulesid ning mida peab arvestama pimedal ajal sõites. Muuhulgas õpitakse selgeks, kuidas autol kasutada lähi- ja kaugtulesid ning eesmisi ja tagumisi udutulesid. Harjutatakse sõiduki tulede kasutamist erinevates liiklusolukordades. Koolitus võidakse läbi viia nii pimedasõidusimulaatoril kui ka pimedal ajal koolituseks sobival teelõigul.

pimeda aja koolitus autokoolis
_

Esmaabikoolitus

Esmaabikoolituse viib läbi meditsiinitöötaja. Koolituse käigus saadakse peamised teadmised esmaabist, õpitakse mõningaid võtteid, kuidas aidata kannatanut ning samuti saab harjutada elustamist vastava õppenuku abiga. Kokku on esmaabikoolituseks ette nähtud 16 tundi, ning koolituse käigus tuleb osa materjalist ka iseseisvalt õppida.
Iga autokooli õpilane peab selle koolituse läbima.

esmaabikoolitus autojuhikoolitusel
_

Jätkuõpe autokoolis

Autokooli jätkuõpe on mõeldud neile, kes on kolm korda Maanteeameti sõidueksamil ebaõnnestunud. Jätkuõppe tegemiseks saab õppur valida talle sobiva autokooli. Ka meie autokoolis saab jätkuõpet teha.
Jätkuõppe lähem kirjeldus asub siin.

autokool ecodrive jätkuõpe