EcoDriving koolitused

Autojuht saab kütust säästa ainult siis, kui ta teab kuidas seda teha ja tunneb oma sõiduki tehnilisi võimalusi. Ecodriving säästliku sõidu koolituse läbinud autojuht sõidab säästlikumalt.

Praktilise koolituse käigus mõõdame täpsete spetsiaalsete seadmete abil auto keskmise ja hetkelise kütusekulu, mootori tühikäigul töötamise aja, “cut-off” aja ning juhi järskude pidurdamiste ja kiirenduste arvu.

EcoDriving koolitus

Pärast koolitust väljastame ettevõttele detailse aruande iga juhi kohta.

Koolitust viib läbi sertifitseeritud EcoDriving sõidukoolitaja.

 

Pakett 1 – Säästliku sõidu kursus

Teooriakursus ja praktiline sõit

Selles säästliku sõidu koolituspaketis sisaldub teooriakursus ja praktilise sõidu kursus. Koolitaja viib vastavalt vajadusele koolituse läbi kas Teie või meie ruumides. Praktilise osa läbimiseks kasutatakse tellija sõidukit, millega juhid igapäevaselt liiklevad.

Kursuse sisu:

 • Teoorialoengu eelne praktiline sõit liikluses kus mõõdetakse spetsiaalse seadmega konkreetse juhi poolt tarbitav kütusekulu.
 • Teoorialoeng
 • Teoorialoengu järgne praktiline sõit. Selles osas rakendatakse teoorialoengus saadud teadmisi praktikasse. Mõõdetakse uuesti kütusekulu ja hinnatakse juhi sõidustiili ning liikluskäitumist.
 • Tagasiside juhile
 • Tagasiside ettevõttele

Käsitletavad teemad:

 • Keskkonnaga seonduvad probleemid
 • Sõidustiili valikut suunavad mõtlemise viis ja hoiakud
 • Kütusekulu mõjutavad üldised kaalutlused ja tegurid
 • Sõidukist tulenevad tegurid
 • Juhist tulenevad tegurid
 • Sõidu planeerimisest tulenevad tegurid
 • Liiklusvoolust tulenevad tegurid
 • Sõiduki valikust tulenevad tegurid
 • Auto käsitlemine
 • Soovitusi säästmiseks

Säästliku sõidu kursuse maht:

teoorialoeng 2,5 tundi
praktiline sõit 1 tund
Minimaalne õppegrupi suurus 5 osalejat.

Pakett 2 – Säästliku sõidu teooriakursus


Selles paketis sisaldub ainult säästliku sõidu teooriakursus.
Koolitaja viib koolituse läbi vastavalt vajadusele, kas Teie või meie ruumides.


Käsitletavad teemad:

 • Keskkonnaga seonduvad probleemid
 • Sõidustiili valikut suunavad mõtlemise viis ja hoiakud
 • Kütusekulu mõjutavad üldised kaalutlused ja tegurid
 • Sõidukist tulenevad tegurid
 • Juhist tulenevad tegurid
 • Sõidu planeerimisest tulenevad tegurid
 • Liiklusvoolust tulenevad tegurid
 • Sõiduki valikust tulenevad tegurid
 • Auto käsitlemine
 • Soovitusi säästmiseks

Säästliku sõidu kursuse maht 2,5 tundi.

Pakett 3 – Säästliku sõidu lühikursus juhi töökohal

Selles paketis sisaldub lühendatud teooriakursus ja sõidukoolitus koos. Koolitus on mõeldud juhtidele kes ei saa oma hõivatuse tõttu läbida eraldi teooriakursust. Koolitaja viib lühendatud säästliku sõidu teooriakursuse läbi otse sõidukis, millele järgneb sõidukoolituse kursus.

Koolitusel kasutatakse tellija sõidukit, millega juhid igapäevaselt liiklevad. Vajadusel on võimalik kasutada ka koolitaja sõidukit.

Säästliku sõidu lühikursuse maht 2 tundi.

 

Koolitustele hinnapakkumise saamiseks palun võtke ühendust: info@ecodriveeesti.ee
*Tellides koolituse väljapoole Harjumaa piire lisandub transpordi-, ja mitme päevase koolituse puhul ka majutuskulu.