Õppesõit

Kuidas toimub õppesõit?

Meie autokooli sõidutunnid toimuvad Tallinnas. Alustame õppesõitu Mustamäel, Sõpruse pst. 174 parklast. Ühe sõidutunni kestus on 45 minutit. B-kategooria koolituskursuse miinimumsõidutundide arv on hetkel 21 tundi, siiski on hea sõiduoskuse saavutamiseks enamasti vaja läbida rohkem sõidutunde.
Sõiduõpe toimub automaatkäigukastiga autodega, kasutame selleks Toyota ja Honda hübriidajamiga sõidukeid.

Õpingute jooksul omandab õpilane ohutuks ja turvaliseks liiklemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Harjutame kõiki vajalikke elemente, nagu sõiduteel paiknemine, ristmike ületamine, ümberreastumine, jpt. Samuti harjutame parkimist sellisel määral, et õpilane selle selgeks saaks. Meile on tähtis, et õpingute jooksul omandatud teadmised ja oskused oleksid võimalikult head, ning nii on ka riikliku sõidueksami sooritamine esimesel katsel tõenäolisem.

Loe ka meie Autokooli Blogist, kuidas edukalt sooritada sõidueksam.

õppesõit hübriidautoga