Teooriaõpe

Kuidas toimub e-õpe?

Meie autokoolis toimub teooriaõpe elektroonilise õppe vormis (e-õpe). Teooriakursuse jooksul õpitakse liiklemisega seotud tarkusi ning samuti tutvutakse olulisemate asjadega auto ehituse juures. Teooriakursuse vältel on lisaks loengutundidele vajalik ka iseseisev õppimine (vt. Viited õppematerjalidele). See aitab kaasa materjali paremale omandamisele ning kinnistab teadmisi, samuti aitab paremini sooritada teooriaeksamit.

Teooriakursuse kestel toimub kaks vahekontrolli ning kursus lõpeb teooriaeksamiga.

Kui tahad alustuseks Teooria.ee keskkonna ja õppematerjaliga tutvuda, saad seda teha siin. See annab Sulle ligipääsu esimesele kolmele õppetükile ja valikule liiklustestidest ja õppekaartidest.

Loe ka meie Autokooli Blogist, kuidas valmistuda teooriaeksamiks.

Viited õppematerjalidele:

1. Liiklusseadus 
2. Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

liiklusõpe internetis
teooriaõpe autokoolis