E-õpe

Kuidas toimub e-õpe?

Meie autokoolis toimub teooriaõpe elektroonilise õppe vormis (e-õpe). Autokooli õppima asuja jaoks tähendab see seda, et õppetööga saab alustada koheselt.

E-õpe toimub Teooria.ee keskkonnas. Teooriakursuse jooksul õpitakse liiklemisega seotud tarkusi ning samuti tutvutakse olulisemate asjadega auto ehituse juures. Lisaks e-õppe loengutundidele on vajalik ka iseseisev õppimine (vt. Viited õppematerjalidele). See aitab kaasa materjali paremale omandamisele ning kinnistab teadmisi, samuti aitab paremini sooritada teooriaeksamit.

E-õppe teooriakursuse kestel toimuvad vahekontrollid ning kursus lõpeb teooriaeksamiga.

E-õpe on mugav õppimisviis, kuna õppur saab õppida just talle sobival ajal ja kohas.

Kui tahad alustuseks Teooria.ee keskkonna ja õppematerjaliga tutvuda, saad seda teha siin. See annab Sulle ligipääsu esimesele kolmele õppetükile ja valikule liiklustestidest ja õppekaartidest.

Loe ka meie Autokooli Blogist, kuidas valmistuda teooriaeksamiks.

Viited õppematerjalidele:

1. Liiklusseadus 
2. Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

 

liiklusõpe internetis
e-õpe autokoolis