Teooriaeksamiks valmistumine

Kas ma olen valmis minema teooriaeksamile?

 

  • Tutvu Liiklusseadusega ja õpi selgeks liiklemise reeglid, liiklusmärgid, teekattemärgistus jms. Proovi leida loogilisi seoseid, see aitab infot paremini meelde jätta.
  • Loe õppematerjali peatükkide kaupa. Tee märkmeid, kui see aitab sul paremini õpitut meelde jätta. Las keegi esitab sulle iga peatüki läbimisel õpitu kohta küsimusi, ja kui suudad neist 80% õigesti vastata, võid edasi liikuda.
  • Kui mõni koht jääb õppimisest hoolimata ikkagi ebaselgeks, palu abi oma autokooli teooria- või sõiduõpetajalt – nad oskavad sind kindlasti aidata.
  • Kui oled liiklusreeglite õppimisega ühele poole saanud, soorita test kogu materjali kohta. Kui mõne peatüki materjal pole päris selge, õpi seda peatükki uuesti. Kui läbid kogu materjali kolme nädala jooksul kolm korda, on suur tõenäosus, et sooritad teooriaeksami edukalt.
  • Kui oled autokooli teoorialoengus hoolega õpetajat kuulanud ning ka iseseisvalt liiklusreeglite õppimisega tegelenud juba mõnda aega, võib sul tekkida küsimus, kas oled nüüd valmis teooriaeksamile minema. Oma teadmisi saad kontrollida liiklustestide abiga.kuidas sooritada teooriaeksamit
  • Hangi usaldusväärse liikluskoolitaja koostatud liiklustestid. Lahenda need ära.
  • Ära õpi testiraamatut pähe – eksamil võivad olla teistsugused küsimused. Pane hoopis rõhku liiklusreeglite heale tundmisele.
  • Kui esines vigu, võta kätte Liiklusseadus. Otsi üles iga testis olnud liiklussituatsioon, millele sa ei osanud vastata ja leia küsimusele õige lahendus. Kui vaja, tee märkmeid.
  • Kui kogu testiraamatu kohta pole sinu vastustes ühtegi viga või on vaid mõni üksik, siis on su teadmised sellisel tasemel, et sa suure tõenäosusega läbid teooriaeksami edukalt juba esimesel katsel.

Loe veel…