Kuidas vahetada autokooli

 

Mõnikord võib juhtuda, et päevakorda kerkib autokooli vahetamine, olgu siis elukoha muutumise tõttu või muudel põhjustel. Esimene küsimus sageli ongi: kas autokooli üldse saab vahetada? Kui jah, siis kuidas vahetada autokooli? Alljärgnevalt teeme kokkuvõtliku ülevaate, kuidas saab ühes autokoolis alustatud õpingutega edasi liikuda teise autokooli.

 

Kui on tekkinud vajadus autokooli vahetamiseks, tuleb kõigepealt võtta ühendust oma autokooliga, kus hetkel õpitakse. Autokool väljastab õpilasele vastava tõendi, kus on ära toodud õpingute senine käik: kas teooriakursus on läbitud täielikult või osaliselt (sel juhul millises mahus), mitu õppesõidutundi on tehtud, kas läbitud on esmaabi, pimeda- ja libedasõidukoolitused. Lisaks sellele teeb autokool õpingukaardist koopia, mis antakse õpilasele kaasa. Tuleb arvestada, et enamik autokoolidest võtab dokumentide vormistamise eest tasu, ning selle suuruse määrab iga autokool ise.

 

Kui dokumendid on kätte saadud, tuleb pöörduda sinna autokooli, kus soovite õpinguid jätkata. Seal vormistatakse Teid autokooli koolituskursusele õppima. Ka sellega võib kaasneda sõltuvalt autokoolist mõningane tasu. Sõltuvalt varasemalt läbitud õppetöö mahust ja lisakoolitustest tuleb uues autokoolis läbida koolituskursuse raames erinevad koolitused: kui teooriakursus pole täielikult läbitud, tuleb see läbida ja sooritada nõutud vahekontrollid ja testid. Kui eelmises autokoolis jäi läbimata esmaabi-, pimeda- või libedasõidukoolitus, tuleb kindlasti läbida ka need. Õppesõidu miinimumtundide arv on määratud seadusega ning see tuleb igal juhul läbida. Küll aga ei saa nimetada seda uues autokoolis läbitavate sõidutundide arvu, mis tuleb sõita lisaks kohustuslikele sõidutundidele – sõiduoskuse omandamise kiirus on individuaalne.

Loe veel…